Informace o zpracování osobních údajů


Marie Leblová -Leblová M&Z, nábytek, Jana Palacha 411, 53002 Pardubice, tel.466310996,

mobil:728325795, IČO 12340812, uchovává o svých klientech

následující informace:

jakožto klienta.18.5.2018